תשובה אחת
תוכנות שמאפשרות המרת קובץ PDF לקובץ Word בחינם, תמצא בתגית "Word, המרות, pdf".
מערכת סטיפס