תשובה אחת
השכן דיבר איתכם קודם או ישר התלונן במשטרה?
זה חשוב לפירוט התשובה.
באותו הנושא: