8 תשובות
ישימבת וורקנש מליסה אנייה מהדר
זה שמות של חברות אטיופיות שלי
מנגיסטו, דרגצ'ו
מזל, אסתר, אליסה, נסורת
אלמז

אמבט

אבבה

ליסה

סנאית


אנונימי
אדיסה
פיקדה
אמבורג'ה
חרב שתעל
נרג'ינה
אשר פרצה
עמותיה
זוהרימה
אברהימליקה
פארתפוררליביסקוויט
פאשר
עררר
אליסה
מהדר
אלסה
טהוניה
אלמז
מארטה
עינדיס
אדיס
סאמראווית
אמינה, אבבה, אבריהט, אדינה, אפוורק, אפרווקי, איישה, אמירה, איינה, ברטה, גברה, קסה, מקדה, טנאגן, יני