3 תשובות
בת? - היית במחזור
בן - לא הרגשת טוב כאבי גרון
אירוע משפחתי - אם את תאמרי שאת חולה יבקש אישור מהרופא
בן כמה אתה? אם 17+ תגיד צו ראשון