תשובה אחת
יש מחוץ לבאר שבע את אשל הנשיא
באותו הנושא: