תשובה אחת
קבלו את המקומות שבהם ניתן להיבחן - באתר המצורף ובקישורים שבתגית "תיאוריה לנהיגה".
מערכת סטיפס