2 תשובות
זה לא נמצא במקלדת הרגילה.
Ctrl c העתק
Ctrl v הדבק