תשובה אחת
כל פעילות גופנית תיתן תוצאה 20 כפיפות בחודש יתן תוצאה אבל לא ממש תראי שינוי אחרי חודש
תנסי ותראי