תשובה אחת
ברור שמותר לך!
אני גם עושה ואני גם שמה.
באותו הנושא: