4 תשובות
למלחמה ישנם כמה גורמים:
ואז כאילו לפרט עליהם
שואל השאלה:
אנחנו צריכים לכתוב רקע כללי של ארבעה משפטים קודם: (
במלחמת העולם הראשונה ה... נלחמו נגד... כיוון ש.. בסגנון הזה ומידע קצר. הייתי כותבת בלי נקודות אבל אני לא יודעת כל כך על המלחמה
אם לזה את מתכוונת אז הגורמים לפריצת מלחמת העולם הראשונה היא:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~