2 תשובות
תעמוד על התמונה תלחץ קליק ימני-מאפיינים
רשום מהו סוג הקובץ
נסה קליק ימני-פתח באמצעות-בחירת תוכנית ברירת מחדל
ובחר את התוכנה אותה תרצה שיפתח את הקובץ
סמן בV את "השתמש תמיד בתכנית זו.." ולחץ אישור
אם יש בעיה רשום מהו סוג הקובץ
צירפתי לך מדריך שבאמצעותו אתה צריך להגדיר שהתוכנה לצפייה בתמונות של ווינדוס תפתח לך את כל קבצי התמונות