תשובה אחת
זה לא אפשרי כי האייקון של בתמונות לא ניתן למחיקה:)