3 תשובות
למה אלה שאתה הכי אוהב הם אלה שהכי פוגעים בך?
הבטיח אהבה השאיר אכזבה...
אנשים די כבר, תדברו בדרך ישירה ואמיתית ולא עקיפה..
אנונימית