תשובה אחת
יותר פשוטה יותר מ- movie maker?
אני בטוחה שצריך להיות אבל אני לא מכירה.
movie maker באמת שהיא פשוטה מאוד מאוד
באותו הנושא: