8 תשובות
לא.. בשום הון שבעולם, לא
מרחק = אהבה
יותר מרחק יותר צורך לאהבה יותר אהבה.
אל תעשי את הטעות שאני עשיתי. את תבכי לא מעט: (
לא הייתי מוותרת.
CUP
לאא! בחיים לא!
כן.. אבל זה רק בגלל שאני לא בגיל של רישיון.
בעתיד כאילו זה לא יפריע
אם יש לי רכב ורשיון אז לא
לא