תשובה אחת
מדריכת חיל רגלים, מסבירה להם על נשק וכל מיני דברים.