תשובה אחת
אם הם כנים, אם הם לא משקרים, אם יהיו לצידך בעת צרה, אם איכפת להם ממך, אם הם מקיימים הבטחות, אם הם לא ינצלו אותך...