9 תשובות
כיפה= לא כתוב בתנך
אך לומדים מהכהנים ומסיפור בגמרא שכפה עוזרת ליראת שמים=כשלא שוכחים את הכוונה של הכיפה
פאות=לא חובה לגדל רק אסור להקיף-לקצץ מעל העצם=מהתורה
וכך ההלכה והספרדים כך עושים
האשכנזים.. מגדלים ארוך יותר
זקן
אסור לגלח בתער -לספר ולקצץ בזקן מותר
לגדל זקן ארוך לפי הזהר הקבלה וחסידות
זה על '' קצה המזלג ''
הוא שאל על פי תורה. לא על פי גמרא, קבלה, זוהר וחסידות. אלו דברים שונים.
בתורה לא תמצא את מה שחיפשת. סוף פסוק.
אנונימי
איו שום מצוה שעושים כמו שכתוב בתנך
שבת-כיפור-תפילין===הכל מסורת שמשה מסר ליהושוע ויהושוע לזקנים ולכנסת הגדולה
זה האמונה בתורה-הכל זה תורה שמסורה ממשה
מי שמאמין=משתדל לעשות
מי שלא שיבושם לו
כמו במדינה יש חוק
מי שעובר על החוק לא מקבל עונש כמו השני--תלוי בהסברים ועורך דין
להבדיל חיל שהציל-לא תמיד מקבל צל''ש
את זה אתה מקבל שיש הסבר לחוק ונסיבות?
בתורה כתוב לא תקיפו פאת ראשכם--יש לך הסבר?
כיפה היא מצווה מדרבנן, בשולחן ערוך (אורח חיים סימן ב) נזכר כאמור כי אסור ללכת "ארבע אמות בגילוי ראש מפני כבוד השכינה".
מכאן למדו שצריך ללכת עם כיפה כל הזמן.

לכן בתורה אין מקור לכיפה.

אולם לציצית יש מקור מהפסוק "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת".
על אופן לבישת הציצית הכנפות והפתילות דנו באריכות הפוסקים, והגיעו למסקנה אשר מקיימים אותה כיום, ארבעה כנפות עם 4 פתילות ועוד.
אגב, ''לא תקיפו פאת ראשכם'' נאמר על פאות הזקן, שאסור לגלחן ממעל העצם שמורגשת איפה שהזקן מתחיל לצמוח, אך לא מוזכר באף מקום שחייב לגדל את כל הזקן, עושים את זה ממעשה חסידות.
התשובה הראשונה מעולה. אם כי אולי יש מקום להסביר יותר כי זה מנוסח קצת למי שמבין כבר...
והעונה אחריו סתם חצוף. כך שכל עוד השאלה שלך מדברת על היהדות- יש להתעלם ממנו
איסורים והיתרים של רבנן חמורים יותר מדברי תורה! האמונה היהודית לא מחייבת רק במה שיש בתורה, אחרת יכולת לעשות עוד הרבה דברים שלא כתובים בתורה! בשביל זה יש לנו חכמים וצדיקים שמנחים אותנו ומבארים לנו את משמעות התכנים לגבי החיים כיום במציאות שלנו!

אם בא לך לקרוא דברים מעניינים כנס לקישור הזה, גיליתי לאחרונה את הפרשנויות האלו וזה ממש מדהים.. ועמוק..
כתבת קצר וברור
יפה
כבר 6 שנים אני מחזק יהודים ושמח לעזור לכל יהודי. אוהב את עם ישראל. אין כמו בני הקב"ה-
כל יהודי (בנים בלבד) מוזמן לדבר איתי בטלפון 077-4002093 בימי א, ה בין 22:45 - 00: 00
ולבנות/נשים במייל בלבד ozir@012.net.il יש גם רשימת תפוצה מחזקת אז תבקשו להצטרף אליה במייל.