תשובה אחת
-מה לעשות? כזו אני
-יפה שכמותי
-פשוט לנשק אותי
אלו כמה משפטים חמודים