תשובה אחת
המזגן לא עובר לקור אלה לאוורור בלבד וזה מורגש כקור
אם תצא בחוץ המעבה לא עובד תבדוק