תשובה אחת
מתקשרים להפקה ע"מ להיות בקהל אם לזה את/ה מתכוון / מתכוונת (: