6 תשובות
why- למה
because - כי
why - למה?
because - בגלל / כי / מפני ש..
why זה למה
because זה כי
Why- למה
Because-בגלל
Because-בגלל ש, כיוון, כי..
Why- למה
why = למה, מדוע
because = כי, בגלל ש.. מכיוון ש...