8 תשובות
י'א, בראשית
ולמדנו גם את יונה וכמה פרקים מתהילים
שופטים כיתה ח
באיזה מקצוע?
בתורה-בראשית
נביא בקיאות-שמואל
נביא רגיל- יחזקאל
ויש עוד הרבה
כיתה ט'
ספר שמות, כיתה ז'
לא הבנתי למה אתה לומד תנך מכיתה ב, ואז אתה לומד את כל הספרים עודפעם?!
יא'
איכה
יא'
בראשית ופרק מתהילים
י"א,
חח לא ברור ערבוב של יחזקאל, יהושוע וכורש... כעיקרון על חורבן בית המקדש והגלות:)
^ ^