תשובה אחת
לשים על השיער, וגם בקצוות להקדיש קצת יותר אם הם נותנים להתייבש או להתפצל.
איפה שעדיף לא לשים זה בקרקפת.
אחר כך תצטבר בקרקפת שומניות, שכתוצאה ממנה יהיו קשקשים וריח.
בכל מקום בשיער, אך לא בקרקפת.