תשובה אחת
יש אפשרות אם בסימן שכתוב נשלח לא כתוב שנשלח את יכולה לכתוב למוכר
באותו הנושא: