תשובה אחת
יש שקי שינה מיוחדים. או לקחת שמיכה עבה. או לנסוע עם חבר.