4 תשובות
R
r זה רדיוס חכמים...
קוטר אני לא זוכר איך מסמנים אבל זה לא k ולא r