תשובה אחת
חפשו את חיתוך התגיות "תוכנות חינם" ו"גופנים" בחיפוש המתקדם שלנו. רושמים את שניהם עם פסיק ביניהם ומקבלים את הסטיפים הרלוונטיים.. ויש כאלה.
מערכת סטיפס