3 תשובות
אם הורידו לך על משקל רק אז אל תערערי
מצטרפת לשאלה! ולמה לא לערער על משקל?
אנונימית
שואל השאלה:
המשקל שלי בסדר גמור 54