תשובה אחת
שיעשו סרט מצויר
כאילו על כול דף לצייר איש הולך ונותן בכול דף צעד אחד
כשמדפדפים במהירות זה נראה כאילו האיש הולך