תשובה אחת
משפט פיתגורס אומר שניצב בריבוע ועוד ניצב בריבוע שווה ליתר בריבוע (רק אם נתון שהוא ישר זווית), ואז את עושה שורש כאילו לתוצאה וזה אורך היתר.
ושטח זה ניצב כפול ניצב חלקי 2


לגבי המשפט פיתגורס, אם נתון לך ניצב ויתר, כדי לחשב את הניצב השני את פשוט עושה ההפך כמו בתרגיל חיסור רגיל, יתר בריבוע פחות ניצב בריבוע