2 תשובות
עקרונות זה חוקים של עצמייך שאתה בחיים לא תעבור אותם שזה מה שאתה
למשל משהוו חבר טוב אומר לך בוא נלך לגנוב ואתה בחיים לא תעשה את זה כי מבחינתך זה העקרונות והחוקים שלך שלא תעשה את זה
ערכים זה מידות
עקרונות אלו כמו החוקים שלך, לדוגמה יש לך עיקרון לא להיכנע בקלות
ערכים הם מידה זה יכול להיות מבחינה רגשית לדוגמה "יש לבן אדם הזה ערכים" וזה יכול להיות במובן העסקי לדוגמה "ערך מוצר זה הוא 100 שקל" ובדרך כלל שאומרים ערכים מתכוונים במובן הרגשי.
משתמשים במילה ערכים גם.. לדוגמה "הוא סוף סוף למד את הערכים של החיים"