7 תשובות
מיצג, היצג, הרקע של הסיפור:)
שייר :)
אקספוזיציה זה המקום, הזמן, והדמויות של הסיפור.
אנונימית
אקספוזיציה היא מידע ראשוני, בסיסי הנמסר ביצירה ותפקידו להציג בפני הקורא מידע שישמש אותו להבנת היצירה.
באקספוזיציה נמסר מידע על הדמויות, על מקום התרחשות העלילה ועל הזמן בו מתרחשת העלילה.

אקספוזיציה בספרות זה פתיחה
מקום
זמן
דמויות
היתרחשות
כול אלה אמורים להיות רשומים באקספוזיציה
אקספוזיציה זה חלק שניתן לנו בתחילת יצירה ספרותית (בדר"כ סיפור קצר)
והוא מכיל את הזמן של הסיפור, מקום, דמויות, רמז מטרים (רמז על העלילה) וכו'..
דרך קלה לזכור את זה זה מזדה- מ- מקום, ז- זמן, ד- דמויות, ה- האווירה.
מקווה שעזרתי
בוב
האקספוזיציה היא תאור מצב סטטי שגרת חיים משהו קבוע מספקת לקורא פרטי רקע
באקספוזיציה יש דמויות זמן-מקום התרחשות ורמזים ספרותיים/ רטוריים
אנונימי