3 תשובות
שואל השאלה:
זה לא היה שבועיים?
שואל השאלה:
איפה רשום שהעלו?
העלו עכשיו לשלושה שבועות!