3 תשובות
הם אותו חומר רק כול אחד מייצג מצב צבירה שונה.
קרח זה מוצק
מים זה נוזל
ואדי מים זה אדים
אנונימית
זה בדיוק אותו חומר: הקרח (מוצק) עבר התכה והפך למים (נוזל) שהתאדו והפכו לאדים (גז). הם עברו שינוי פיזיקלי ולא כימי.
אנונימי
באותו הנושא: