5 תשובות
לאא
אנונימית
לא..
"
לעולם לא. לא משנה מה.
אנונימית