2 תשובות

כינויי הגוף

גוף ראשון (יחיד) אני מדבר / מדברת
גוף שני אתה נוכח / את - נוכחת
גוף שלישי הוא - נסתר / היא - נסתרת
גוף ראשון (רבים) אנחנו מדברים / מדברות
גוף שני אתם - נוכחים / אתן - נוכחות
גוף שלישי הם - נסתרים / הן - נסתרות

גוף ראשון אני אנחנו מדבר/מדברת
גוף שני אתה את אתן אתם נוכח /נוכחת
גוף שלישי הם היא הוא הן נסתר /נסתרת

לא מצאתי טבלה:)