2 תשובות
כן הקרינה יוצאת גם מהמטען..
יש

אבל פחות..