תשובה אחת
לכתוב שאת מתגעגעת ואת אוהבת אותה ואת הדברים הרגילים
באותו הנושא: