תשובה אחת
לפי מה שאני יודעת.. החברה התייחסה לעיוורים כבני אדם פגומים.. לכן גם מעמדם היה נמוך בחברה
אנונימית