2 תשובות
help me with the assignments
help me with the chores.
assigmants זה יותר בכיוון של משימות, לא עבודות בית...