3 תשובות
הגדרות > חשבון > שימוש ברשת >הודעות שנשלחו\הודעות שהתקבלו
וואטסאפ - הגדרות (מקש ימני למטה יפתח תפריט ואחת האפשרויות תיהיה הגדרות) - חשבון -שימוש ברשת- והשני (הודעות שהתקבלו) זה כמה ששלחו לך
הגדרות > חשבון > שימוש ברשת >הודעות שנשלחו\הודעות שהתקבלו
באותו הנושא: