2 תשובות
ערוץ 2 (22) שעה 22:15
השעה משתנה לפעמים
יום חמישי בערוץ 22 שעה 22:15 לפעמים 22:30
:)