תשובה אחת
לוחצת על התמונה שלך בצד שמאל כזה ואז מנהל סרטונים ותיבת דואר נכנס השני מלמטה