תשובה אחת
אתה מקבל היתר נהיגה למשך חצי שנה וכאשר אתה מסיים המלווה שלך חותם על איזה מסמך ואז אתה צריך לשלם על ההיתרבואז במשרד הרישוי או המכונוצ החדשות שנמצאות בסופר פארם