2 תשובות
תוך כדי האכילה..
זה גם יכול להיות רק אחרי שהוא יגמור לאכול, אצל כל אחד זה שונה