3 תשובות
כן. זה בסדר גמור
מזאת השאלה הזאת... למה שזה יהיה לא בסדר?
באותו הנושא: