תשובה אחת
לי אישית יש ידיד שיוצא רק עם גדולות ממנו.. אז, זה בקטע של העדפה (: