2 תשובות
באמצעות טינר כמובן לפני כן לבדוק בפינה נסתרת אם הטינר אינו פוגע בצבע הריצוף
אברהם שרם מומחה סטיפס
בוקר-טוב.
לא צויין סוג הכתמים.
ימים יפים יפי ומוצלחים.
באותו הנושא: