תשובה אחת
האבק קיים באוויר, הוא מצטבר כאשר לא נוגעים בחפץ הרבה זמן, אם לחדר נכנס אוויר לנשימה, יש גם אבק.
לעומת מקררים, או חדרים גדולים שעשויים כמקרר בתעשיות למיניהם, אף פעם לא יצטבר אבק, אלא קרח, כי האדים שנוצרים מהקור הנכנס, מחזיקים את האבק באוויר.
באותו הנושא: